Structuur

Bestuur

De Raad van Bestuur voert het dagelijkse bestuur van onze vereniging uit.

Zij zijn het beslissingsorgaan van de vereniging. Ze bespreken de financiën en volgen de gang van onze vereniging van zeer dichtbij. Ze houden zich met alle beleidszaken bezig, het is noodzakelijk dat je zoveel mogelijk bereikbaar bent en je heel wat vrije tijd in JeTi kan steken, als je graag bestuurslid word moet je weten dat de kans bestaat dat dit een full-time hobby kan worden.

Voorzitter

Hij wordt door iedereen van alles op de hoogte gebracht. Hij volgt alles op de voet en draagt de eindverantwoordelijkheid van alle beslissingen en is tevens voorzitter van bestuursvergaderingen en de Kernvergaderingen, tevens is deze verantwoordelijk voor het organiseren van beide vergaderingen. Bij gelijkheid van stemmen is zijn stem doorslaggevend.

De voorzitter is ook kernverantwoordelijke, hij zorgt voor de goede werking van de kern en is van alle activiteiten goed op de hoogte, hij zorgt dat de vergaderingen goed verlopen.

Ondervoorzitter

Deze is de rechterhand van de voorzitter en heeft bij afwezigheid van de voorzitter de eindverantwoordelijkheid van alle beslissingen en zorgt dat de werking van van onze vereniging niet stil valt bij afwezigheid van de eerste. Hij volgt alle activiteiten van de voorzitter van kort bij zodat niet alle last van het voorzitterschap op deze zijn schouders rust. Dit is een mogelijke voorbereiding op het eigenlijke voorzitterschap. De ondervoorzitter is ook verantwoordelijk voor het opstellen en bijhouden van de verslagen van zowel de bestuursvergaderingen als de Algemene Vergaderingen.

Secretaris

Hij zorgt voor klasseren van alle officiële briefwisseling naar overheden en derden (o.a. de publicaties in het Belgisch Staatsblad). Hij bewaart ook de verslagen van vergaderingen en voorbije activiteiten. Bijna al het papierwerk word in het archief bij de secretaris opgeslagen en kan indien nodig hier worden ingekeken. Daarnaast staat hij ook in voor de communicatie naar onze leden en het opstellen van de ledenlijst.

Penningmeester

De penningmeester houdt de rekeningen bij in twee kolommen : ontvangsten en uitgaven. Zij moeten op dergelijke manier gehouden worden zodat ten allen tijde de oorsprong van de ontvangsten en de bestemming ervan in de uitgaven kan teruggevonden worden. Met dit doel zullen alle in- en uitgaande facturen tenminste 5 jaar bewaard worden in een afzonderlijk boek, geklasseerd per werkjaar. Ook zal de penningmeester per kwartaal een tussentijdse afrekening voorleggen met de rekeningstanden van alle rekeningen met een globale specificatie van in- en uitgaven op de bestuursvergaderingen.

De penningmeester zal er tevens op toezien dat alle rekeningen tijdig betaald worden en alle openstaande rekeningen tijdig geïnd worden, hij dient hiervoor zelf een terugbetalingsplan uit te werken dat ten allen tijden kan aangepast worden. Enkel indien er door het bestuur beslist werd om geld vrij te maken, dient de penningmeester ervoor te zorgen dat de overeengekomen fondsen op de afgesproken termijn bij de bevoegde personen geraken.

Lokaalverantwoordelijke

De lokaalverantwoordelijke is een functie die eerst werd uitgevoerd door een kernlid zonder dat hier een bestuursfunctie aan verbonden was. Sinds 2016 werd deze functie echter opgenomen binnen het bestuur zodat er een extra stem kwam in het bestuur. Zijn functie is het in het oog houden van alles wat betrekking heeft tot het lokaal. Hij controleert de drankvoorraad wekelijks en zorgt dat deze steeds aangevuld is. Hij beheert de kuisploegenlijst en geef hen hun maandelijkse kuis of klustaken. Daarnaast is hij ook kuisverantwoordelijke, dit wil zeggen dat hij wekelijks controleert of het lokaal correct gekuist werd. Kort samengevat zorgt hij ervoor dat ons lokaal steeds volledig proper, aangevuld en in orde is!

Je kan ook ontzet worden van uw functie als blijkt dat je niet aan de verwachtingen voldoet.

Kern

De kern is een groep van creatieve breed denkende jongeren vanaf 16 jaar. Ze staan in voor het bedenken, organiseren en realiseren van de activiteiten. Ze hebben een grote verantwoordelijkheid en er wordt verwacht dat deze nagestreefd word. Natuurlijk moet het leuk blijven, maar we zoeken mensen die alles overhebben voor het uitwerken van een goede activiteit. Het eigen belang mag niet in de weg staan van het belang van JeTi en dit is het entertainen van de jeugd.

Elke eerste zaterdag van de maand  om 20.00 uur is er een kernvergadering. Wanneer hier een activiteit groen licht krijgt, ontstaan er tijdelijk werkgroepen die ook weer hun eigen verantwoordelijke krijgen toe gewezen, meestal is dit de bedenker, deze moet dan op geregelde tijdstippen de voorzitter op de hoogte brengen van de situatie. Een werkgroepverantwoordelijke dient na elke georganiseerde activiteit een verslag binnen te brengen bij de secretaris zodat in de toekomst een gelijkaardige activiteit organiseren een stuk makkelijker moet maken. Twee kernleden zullen de vergadering van de jeugdraad ook bij wonen.

Actieve Leden

Jongeren die zich willen inzetten voor JeTi zonder zich verplicht te moeten voelen. Ze spreken personen van de kern aan en delen mee dat ze wel eens willen helpen op feestjes of andere activiteiten. Actieve leden moeten niet naar de vergadering komen en zullen ook nooit verantwoordelijk zijn voor de organisatie van een activiteit. Wil je toch zelf iets organiseren spreek dan een bestuurslid aan om mee te delen dat je ambitie hebt om toe te treden tot de kern. Hoe meer je jezelf inzet als actief lid hoe groter de kans dat je tot de kern kan behoren.
Wil je actief lid worden? Word dan lid van onze Actieve leden groep op Facebook!

Leden

Lid worden kan vanaf 16 (of het jaar waarin je 16 wordt). Lidmaatschap kost slechts 5 euro en brengt geen verplichtingen met zich mee. Het is bedoeld voor alle jongeren die graag van alle activiteiten willen meegenieten (sommigen activiteiten zullen enkel voor leden zijn).

Door lid te worden van JeTi kan je genieten van onbepaalde kortingen op activiteiten of krijg je voorrang op inschrijvingen van een activiteit met een limiet op het aantal inschrijvingen.

Bezoekers

Het is de bedoeling om het grootste deel van activiteiten van JeTi steeds vrij te laten voor alle bezoekers en niet te beperken voor enkel onze leden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.